Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17