Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης

ΕΣΠΑ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποίησε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2Β “Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Μέσω της εν λόγω δράσης -που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η δημόσια δαπάνη της οποίας

ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ- επιδιώκεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναζωογόνηση οικιστικών περιοχών, με παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής ή άλλης συναφούς βάσης ανάπτυξης, μέσα από την οργάνωση χώρων στήριξης πολιτών.

Μπορεί να χρηματοδοτηθούν και διαρρυθμίσεις / εκσυγχρονισμοί χώρων ή και προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας τους.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών σε τμήματα του οικιστικού δικτύου, για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων σε ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής.

Οι σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν, μέσω της οργάνωσης χώρων στήριξης της κοινωνικής, πολιτιστικής ή άλλης συναφούς βάσης ανάπτυξης, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής, στην βελτίωση του επιπέδου ζωής, τόσο των κατοίκων των ημιαστικών κέντρων, όσο και των αγροτικών περιοχών καθώς και στην ελκυστικότητα της περιοχής.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (http://logon.ops.gr/) λήγει την Δευτέρα 28 του ερχόμενου Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι.

 

Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

Πρόσκληση ΨΧΦΞ7Λ1-1ΜΖ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top