Πρόταση για υπαγωγή της σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα υποβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ενέκρινε, στη συνεδρίασή του σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, την υποβολή πρότασης εκ μέρους της Περιφέρειας -μέσω της “Πελοπόννησος”¨Α.Ε.- για την διεκδίκηση του προγράμματος ενίσχυσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014 – 2020” και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.900.000 ευρώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top