Προτάσεις από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σχετικά με το ΠΕΠ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

“Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των αναμενομένων δράσεων που έχουν ανακοινωθεί, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Περιφέρεια, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αποτελεί μονόδρομο για την άντληση ρευστότητας και χρηματοδότησης των αναγκαίων επενδύσεων στις οποίες πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις”.

Τα παραπάνω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε έγγραφο που το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου απέστειλε προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Στο εν λόγω έγγραφο, που υπογράφει ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Παναρίτης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κατατίθεται σειρά προτάσεων σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να περιέχουν οι πιο πάνω αναμενόμενες δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, σκοπός των προτάσεων είναι “αφ’ ενός η διεύρυνση των δυνητικών δικαιούχων των εν λόγω δράσεων και η αντιμετώπιση προβλημάτων παλαιοτέρων δράσεων, αφ’ ετέρου η επίτευξη του στόχου της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων για την ουσιαστικότερη ενίσχυση της αγοράς της Περιφέρειάς μας στο πλαίσιο δημιουργίας αντίμετρων της κρίσης”.

 

 

Το έγγραφο που απέστειλε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου μπορείτε να δείτε εδώ:

Έγγραφο Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top