Πρωτόκολλο Εγκατάστασης & Ανάληψης Καθηκόντων της Περιφερειακής Αρχής Περιόδου 2019-2023

Εγκαταστάθηκε και ανέλαβε καθήκοντα από την 1 η Σεπτεμβρίου η υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα
νέα περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου για την χρονική περίοδο 2019-2023.

Πρωτόκολλο Εγκατάστασης & Ανάληψης Καθηκόντων
της Περιφερειακής Αρχής περιόδου 2019-2023 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top