Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/8/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Scroll to Top