Σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του ΠΑΑ 2014-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι που επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»του ΠΑΑ 2014-2020 πράξη μπορούν να πραγματοποιήσουν το αίτημά τους μέσω εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος η οποία έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 31 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59:59

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης / τροποποίησης πράξης έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. Πρωτ. 1135/128611/17-05-2021 (ΑΔΑ:6ΧΘ64653ΠΓ-ΡΓΒ) και1136/128616/17-05-2021 (Ψ6ΕΦ4653ΠΓ-1ΘΡ)Εγκύκλιοι του ΥΠΑΑΤ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top