Συγκροτήθηκε Κεντρική Επιτροπή για το ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής - τ.ε.β.α.

Στη συγκρότηση κεντρικής επιτροπής για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προέβη με σχετική απόφασή του ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Στην ίδια απόφαση δίνονται επίσης οδηγίες σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα για την ορθή και ομαλή διανομή τροφίμων και ειδών στους δικαιούχους του εν λόγω επισιτιστικού προγράμματος.

Η κεντρική επιτροπή αποτελείται από:

α) τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας Δημήτρη Σχοινοχωρίτη,

β) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Βασίλη Διαμαντόπουλο με αναπληρωτή του τον αν. προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Σωτήρη Καμαρινόπουλο,

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κωνσταντίνο Ψυχάρη,

δ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Αριστοτέλη Γκανά,

ε) την υπεύθυνη έργου Π.Ε Αργολίδας Ελένη Δεμελή, αν. προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας,

ζ) την υπεύθυνη έργου Π.Ε. Λακωνίας Παναγιώτα Φλεβαράκη, αν. προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λακωνίας και

η) την υπεύθυνη έργου Π.Ε. Μεσσηνίας Κατερίνα Σπέντζουρα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.E. Μεσσηνίας.

– Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής θα παρέχει ο αν. προϊστάμενος του τμήματος προαγωγής και πρόληψης υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Νίκος Σωτηρόπουλος με αναπληρώτρια την προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρα Παπούλια.

Εργο της Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση, είναι ο σχεδιασμός της διανομής ειδών και τροφίμων TEBA, ο συντονισμός των ανθρώπινων και υλικών μέσων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διανομής, η

παροχή οδηγιών στον ανάδοχο για τήρηση των συμβατικών όρων και αντίστοιχων οδηγιών προς την επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που συγκροτείται σε κάθε Π.Ε. με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά και κάθε άλλη σχετική εκτίμηση για την πορεία του έργου και την ορθή

και λειτουργική εκτέλεσή του.

Η Επιτροπή επικουρικά και εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητά την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, συγκροτείται τοπική επιτροπή αποτελούμενη από:

α) τον εκάστοτε χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ως πρόεδρο

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.E. ή τον ορισμένο ως υπεύθυνο του έργου

γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.E. ειδικότητας Γεωπόνου,

δ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.E. ειδικότητας Κτηνιάτρου.

Τα μέλη και ο γραμματέας της τοπικής επιτροπής, ορίζονται με απόφαση του πρόεδρου της, χωρικού αντιπεριφερειάρχη κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Εργο της Επιτροπής είναι η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών που διανέμονται από το ΤΕΒΑ, η εποπτεία για την υλοποίηση και καλή εκτέλεση του έργου και η σύνταξη έκθεσης με τις παρατηρήσεις τους.

Την απόφαση του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε εδώ:

Απόφαση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top