Συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα RIS3

Συνάντηση με τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα Περιφερειακής Στρατηγικής της Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3: Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε στην Τρίπολη ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, το πρωί σήμερα, Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου.

Για την εξυπηρέτηση του εν λόγω προγράμματος έγινε από την Περιφέρεια πρόσληψη με διαδικασία ΑΣΕΠ 4 επιστημόνων, με τους οποίους ο Π. Νίκας είχε συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές που ανοίγονται.

Η Εξυπνη Εξειδίκευση στοχεύει στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισημαίνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, εστιάζει στους κλάδους – πρωταθλητές της περιφερειακής οικονομίας και στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, την μεγιστοποίηση των ροών γνώσης και διάχυση των οφελών της καινοτομίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονομίας.

Οι στρατηγικοί τομείς και οι κλάδοι που εστιάζεται η Περιφερειακή Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι α) ο αγροδιατροφικός τομέας, β) ο τουρισμός – πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία, γ) η μεταποιητική βιομηχανία και λοιποί δυναμικοί τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου) και δ) οι οριζόντιοι υποστηρικτικοί τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top