Συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος leader

Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την πρόσκληση ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ (LEADER Αλιείας), η οποία έχει δημοσιευθεί από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 15 Δεκεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι, ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση.

Οι δικαιούχοι για τις προς ενίσχυση δράσεις μπορεί να είναι, α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, και β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. Στο πεδίο εφαρμογής  αυτό υπάγονται πράξεις που αφορούν σε δράσεις αλιευτικού τουρισμού, επενδύσεις επί του σκάφους, επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση των ρύπων και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων, επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, μεταποίησης προϊόντων αλιείας κλπ).

β) ) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Υπάγονται πράξεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός). Ενδεικτικά ενισχύονται, υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης, θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, εξυπηρέτηση σκαφών, βιοτεχνίες σχετικά με αλιευτικές και θαλάσσιες δραστηριότητες, εμπόριο ειδών σχετικών με την αλιεία και τη θάλασσα κ.λ.π.

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των 1.024.096 ευρώ και τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 50% έως 80%.

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας όπως αναλυτικά, περιγράφονται στην πρόσκληση που έχει δημοσιοποιηθεί στον δικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ (www.anmess.gr).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top