συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/ 03/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

                           Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,   18/03/2019

                       Αρ. Πρωτ : 74724/18093

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςβ)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/ 03/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                                       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 69453/10791 Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

2.                                                         70692/10978 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

3.                                                         72479/11240 Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

4.                                                         69693/10836 α) Επιλογή διαδικασίας του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, β) έγκριση τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και γ) ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ¨ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΝΑΒΑΛΟΥ»

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.                                                         66016/10259 Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

6.                                                         69524/10803 Α) Επιλογή διαδικασίας του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, Β) έγκριση τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και γ) ανάθεσης της σύμβασης του έργου : «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε.Ο. 7 (ΜΥΛΟΙ – ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.                                                         67573/10531 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης στα πλαίσια σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων  της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την Προμήθεια τέντας για την κάλυψη αναγκών του Ειδικού Σχολείου Άργους και την Προμήθεια τέντας για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΑΒ.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

8.                                                         258 Έγκριση της αρ.πρωτ. 257/2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

9.                                                         305 Έγκριση της αρ. πρωτ. 304/2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

10.                                                    310 Έγκριση της αρ. πρωτ. 302/2014 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

11.                                                    317 Έγκριση της αρ. πρωτ. 316/2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

12.                                                    66201/10303 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13.                                                    70580/10958 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

14.                                                    72292/11209 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση διήμερου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ, στο γήπεδο Διδύμων στις 30 & 31/03/2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

15.                                                    72865/11291 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τη διοργάνωση της τελετής εγκαινίων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας, στις 31 Μαρτίου 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

16.                                                    72302/11211 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση για την 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους «ΤΕΛΕΣΣΙΛΑ» στο Άργος  το διήμερο  6 &  7 Απριλίου 2019, στην αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

17.                                                    224325/34593 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση δράσης εικαστικής παρέμβασης στο Δήμο Ερμιονίδας κατά το χρονικό διάστημα 9/9/2018-30/9/2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

18.                                                  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 69695/13515 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2239 & ΚΗΥ 2250 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

19.                                                    69709/13519 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

20.                                                    71436/13867 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

21.                                                    69716/13523 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

22.                                                    71288/13827 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

23.                                                    71286/13826 Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 61503/11866/07.03.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
24.                                                    71954/13998 Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 64175/12331/2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

25.                                                    73315/14275 ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

26.                                                    72587/14146 Έγκριση κατανομής δαπανών για πληρωμή εργασιών εκτάκτων αναγκών (πλημμυρών, εκχιονισμών, παγετού κλπ) στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κορινθίας κατά την περίοδο από 30-11-2018 έως 31-01-2019.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27.                                                    70147/13571 Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 295960/58173/5-11-2018 σύμβασης ως προς την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

28.                                                    74405/14482 Έγκριση όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Κορινθίας»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

29.                                                    73775/14356 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιτύπων του Ιστορικού βιβλίου – μελέτη «Περιήγησις & Ιστορία Κορινθίας» για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

30.                                                  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 71277/9602 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση κυκλοφορίας, τον καθαρισμό ρεμμάτων και τεχνικών έργων που διασταυρώνουν την επαρχιακή οδό 27 Σκάλα, Γεράκι, Βαμβακού καθώς και στις περιοχές Περιστερίου & Γράμμουσας.

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

31.                                                    71854/9691 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού, ηχητικής κάλυψης, διακόσμησης αίθουσας & παράθεσης γεύματος για την συνδιοργάνωση  της Π.Ε Λακωνίας πολιτιστικής εκδήλωσης με το Σύλλογο Φίλοι της Μουσικής «Η ΤΑΫΓΕΤΗ». την  23η/3/2019  στην  Σπάρτη

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

32.                                                    72183/9725 Έγκριση του πρακτικού

ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του

έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

86 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΚΕΕΣ –

ΜΟΛΑΟΙ» στο πλαίσιο της

ανοικτής διαδικασίας μέσω του

εθνικού συστήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

33.                                                    72965/9817 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την  απόφραξη οχετών στην Εθνική οδό Τρίπολη, Σπάρτη, Γύθειο.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

34.                                                    72251/9729 α) Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Περιφέρειας Πελ/σου, Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2019 για επισκευή τηλεφωνικής γραμμής και  ρευματοδότη στο γραφείο του Κ.Ε.Γ.Ε.Α. Σκάλας της Π.Ε. Λακωνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

35.                                                    74049/9997 Έγκριση ανάθεσης κάλυψης δαπάνης προμήθειας από την Π.Ε Λακωνίας του βιβλίου «Ένα χειρόβολο ιστορίες» του συγγραφέα Δημήτριου Διαμαντάκου.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Π.Ε.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

36.                                                  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

700

Έγκριση διαπραγμάτευσης αμοιβής δικηγόρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

37.                                                    14371 Έγκριση πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : ‘ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΕΛΛΑΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.                                                    14310 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της εργασίας : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 26ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΕΤΟΣ –ΔΩΡΙΟ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

39.                                                    14433 Έγκριση σύναψης 1ης ΣΣ ποσού από το προϊόν της εκπτώσεως προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ολοκλήρωσης της επισκευής του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

40.                                                    15052 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της εργασίας : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

41.                                                    15150 Έγκριση 1ΟΥ Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

42.                                                    15204 Έγκριση 2ΟΥ Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Α΄ ΖΩΝΗΣ ΠΑΜΙΣΟΥ’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

43.                                                    14798 Έγκριση  Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ-ΡΙΖΟΧΩΡΙ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

44.                                                    15171/69305 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού και σφραγίδων για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ Τριφυλίας

45.                                                    12669 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για συνδιοργάνωση της παρουσίασης Παραδοσιακών Χορών της Μεσσηνίας από τον Λαογραφικό Σύλλογο Κορύβαντες επ΄ ευκαιρία του αθλητικού γεγονότος IRONMAN 70,3 στις 14-4-2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

46.                                                    13076 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για συνδιοργάνωσα του 5ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς στις 5-7 Απριλίου 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

47.                                                    11420 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για συνδιοργάνωση των αγώνων RELAYS 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

48.                                                    11430 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

49.                                                    12684 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

50.                                                    56202/18 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή δύο  φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

51.                                                    56199 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

52.                                                    12059 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για συντήρηση-επισκευή του ΚΗΙ 2954 υπηρεσιακού οχήματος Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

53.                                                    56197 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

54.                                                    15438 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για συνδρομές β΄ εξαμήνου 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας σε τοπικές εφημερίδες.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

55.                                                    13127 Έγκριση ανάθεσης για τον εορτασμό της επετείου Γέννησης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

56.                                                    15428 Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 420/2019 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

57.                                                    11639 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπαντικών του ΜΕ-101439 μηχανήματος έργου της ΔΤΕ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

58.                                                    63546 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για εργασίες συντήρησης και επισκευής εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους στο υπόγειο του Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

59.                                                    11637 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών του ΚΗΙ 2941 φορτηγού 4*4 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

60.                                                    14981 Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για εκτύπωση ενημερωτικού οδηγού ελαιοπαραγωγών και επανεκτύπωση φακέλων εκπαιδεύσεων για το πρόγραμμα ‘’ Interreg Med Aristoil’’ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

61.                                                  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 68017/16414 Έγκριση τευχών  Δημοπράτησης και Δημοπράτηση του έργου

               « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

62.                                                    68946/16649 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

«  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

63.                                                    65988/15929 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Κατακύρωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΕΑΣ-ΚΑΛΤΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΤΕΖΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

64.                                                    72764/17578   Έγκριση τευχών και όρων Δημοπράτησης – Δημοπράτηση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

               « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

65.                                                    72769/17582 Έγκριση τευχών και όρων Δημοπράτησης – Δημοπράτηση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

               « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι.Μ. ΛΟΥΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

66.                                                    62447/645 Έγκριση δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

67.                                                    62456/646 Έγκριση δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

68.                                                    70429/17021   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Καθαρισμός ποταμών και υδατορεμάτων περιοχής διοικητικών ορίων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

69.                                                    69613/16834 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

70.                                                    69116/16681 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

71.                                                    72725/17565 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη μετά την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ο.Ε. του έργου: « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

72.                                                    53579/12561 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΜΠΕΑΣ ΠΡΟΣ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

73.                                                    70448/17026 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

74.                                                    73604/17824 Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/16 του:

ΕΡΓΟ : « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΡΒΕΝΙ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

75.                                                    71199/17224 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών για την « Προμήθεια υλικών για την κατασκευή  δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ατζινέϊκα Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

76.                                                  ΕΔΡΑΣ 50962/503 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο 21-05-2019 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτής

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

77.                                                    65968/688 Ορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κυπαρισσίας στις 05.04.2019.   , καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτής

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

78.                                                    65046/674 Έγκριση της αρ. πρωτ. 65046/674/2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

79.                                                    69147/702 Έγκριση της αρ. πρωτ. 69147/702/2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

80.                                                    58301/13824 Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΟΒΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ»,

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

81.                                                    62540/14953 Oρισμός: α) της επιτροπής διαγωνισμού και β) της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

82.                                                Ρ   67009/16172 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

83.                                                    68284/16478 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

84.                                                    67911/16394 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

85.                                                    68094/16439 Έγκριση της διενέργειας και των όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ του ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

86.                                                    29198/7065 Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

87.                                                    58292/13819 Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση               πίστωσης έργου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

88.                                                    38019/9163 Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

89.                                                    71976/17384 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

90.                                                    50649/11852 Έγκριση πραγματοποίησης και  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικού προβολής  για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας Δρόμου Μεγαλόπολης – Run The Theatre 2019» από τον Δήμο Μεγαλόπολης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου και την υποστήριξη των τοπικών αθλητικών σωματείων, την Κυριακή 05 Μαΐου 2019, στη Μεγαλόπολη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

91.                                                    70975/17156 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

92.                                                    72628/17546 Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων, για το έτος 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

93.                                                    74194/17964 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΔΑΟΚ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΑΟΚ

94.                                                    71328/17269     Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

95.                                                    73839/17875 Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης  εκπαιδευτικής   επίσκεψης  μαθητών  του 2ου Γενικού Λυκείου Τρίπολης   στην  Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια συμμετοχής τους στο 7ο Μαθητικό συνέδριο Λογοτεχνίας κατά το χρονικό διάστημα από  09 -14.04.2019.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

96.                                                    64587/15516 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης κοινωνικής αντίληψης «6 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ- Από την Αρχαία Δίολκο … στη Διώρυγα της Κορίνθου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

97.                                                    72781/17616 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

98.                                                    71226/17235 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

99.                                                    69368/16733 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

100.                                               74109/17942 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

101.                                               71234/17237 Εγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών  για την υλοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης «Ενίσχυση και προαγωγή του Ολυμπιακού αθλήματος της Τοξοβολίας», που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Τοξευτικό Αθλητικό Σωματείο Τριπόλεως «ΑΡΤΕΜΙΣ», στην Πλατεία Άρεως Τρίπολης

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

102.                                               31659/7622 Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

103.                                               341942/81641 Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

104.                                               344611/82208 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

105.                                               71215/17229 Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης της Πολιτιστικής Εκδήλωσης «8ο Φεστιβάλ Αφρικάνικου Κινηματογράφου», που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Πρεσβεία του Βασιλείου του Μαρόκου, στην Τρίπολη, κατά το χρονικό διάστημα 11-17.04.2019.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

106.                                               73189/17700 Έγκριση ανάθεσης για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Ένωση Στρατιωτικών ΠΕ Αρκαδίας συνεδρίου προς τιμήν του Αντιναυάρχου Κων.Πανανά

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

107.                                                 Έγκριση σκοπιμότητας , δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Προγραμματική Σύμβαση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» , ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ IRONMAN»  για την καθιέρωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ιδανικός προορισμός αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς κύρους και ως αθλητικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

108.                                                 Έγκριση σκοπιμότητας , δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Προγραμματική Σύμβαση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» , ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR  MOTORCROSS»  ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

109.                                                 Έγκριση σκοπιμότητας , δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Προγραμματική Σύμβαση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ» , ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1ης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019»

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top