Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021, όπως και οι οικονομικοί στόχοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top