Συνεδριάσεις επιτροπών παρακολούθησης έργων στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Συνεδριάσεις επιτροπών παρακολούθησης έργων στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Κατά 90% έχει ολοκληρωθεί το ενταγμένο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου έργο ανάπλασης της πλατείας στον οικισμό των Δολών, του Δήμου Δυτικής Μάνης -προϋπολογισμού 76.000 ευρώ- που εκτελείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο προγραμματικής διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας της με τον λόγω δήμο.

Αυτό διαπίστωσε η επιτροπή παρακολούθησης του πιο πάνω έργου, που συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 21 Ιουλίου, υπό τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς, Δευτερογενούς Τομέα και θεμάτων Αναπτυξιακών Νόμων, Στάθη Αναστασόπουλο.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του μέσα στο επόμενο  δίμηνο, σύμφωνα με την εκτίμηση της επιβλέπουσας Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας και του αναδόχου.

Στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης, στην οποία συμμετείχαν από πλευράς του Δήμου Δυτικής Μάνης ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Ανδροβιτσανέας και ο πρόεδρος των Δολών Πέτρος Φάσσος, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ενέργειες της επιβλέπουσας υπηρεσίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, αναφορικά με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης 9.028 ευρώ, η οποία θα καλύψει νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο οδηγιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

Εξ άλλου, υπό τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Στ. Αναστασόπουλο συνεδρίασε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, η επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης -μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΛΓΟ “Δήμητρα”- με αντικείμενο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αυτοματισμών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος δακοκτονίας.

Με τον ίδιο τρόπο έγινε και η συνεδρίαση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του εν λόγω προγράμματος που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 197.500 ευρώ και το κόστος για το τρέχον έτος 118.500 ευρώ.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα με στόχο την άμεση έναρξη της προμήθειας, μέσω του ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, των απαραίτητων μέσων (700 καταγραφικά πορείας και ροής ψεκαστικού υγρού, λογισμικό, διαδραστικοί χάρτες κλπ), έτσι ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος σε όλη την Περιφέρεια, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και κατ’ επέκταση την βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top