Συνέντευξη αντιπεριφερειάρχη για έργα ΠΕ Μεσσηνίας

Σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεσσηνία, όπως σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος στη συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι σήμερα, Τρίτη 11 Μαΐου, στο Διοικητήριο της Π.Ε., στην Καλαμάτα.

Ο αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε ότι από το βράδυ σήμερα θα λειτουργήσει και πάλι, μετά από πολύ καιρό, ο οδοφωτισμός στο τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη της 82ης εθνικής οδού, έργο προϋπολογισμού 247.000 ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το εν λόγω έργο, τόνισε ο Στ. Αναστασόπουλος, ενισχύει την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού και βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης της βλάστησης εκατέρωθεν του πιο πάνω δρόμου και πλέον θα ακολουθήσουν φυτεύσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει λάβει κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα αποφάσεις για τη Μεσσηνία, όσον αφορά στην προώθηση έργων που έχουν προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης των διαγωνισμών για τα πιο κάτω έργα:

  • Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις, στο υφιστάμενο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – νοσηλευτική μονάδα Καλαμάτας. Εργο προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Το έργο, που αφορά στην προσθήκη ορόφου στο Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, έχει φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.
  • Μελέτη διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο μέσω κατασκευής νέας γέφυρας στον Πάμισο. Προϋπολογισμός 595.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα (προϋπολογισμός 350.300 ευρώ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με την Ενωση με επιπλέον αντικείμενο και την προμήθεια του συστήματος ποτισμού.
  • Βελτίωση και συντήρηση του γηπέδου του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα. Προϋπολογισμός 300.000 ευρώ, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με τον Μεσσηνιακό Γ.Σ. η οποία αφορά στην αντικατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα με τεχνητό καθώς και στο αρδευτικό σύστημα του γηπέδου.
  • Επισκευή των κρατικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Φιλιατρών, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές. Εργο προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Επιπλέον, συνέχισε ο Στ. Αναστασόπουλος, από την Οικονομική Επιτροπή έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων:

  • Ηλεκτροφωτισμός έργων (όπως κόμβοι κ.α.) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στη Μεσσηνία, έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
  • Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας στις 9η και 13η επαρχιακές οδούς Ριζόμυλος – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη, έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης, πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, οι πιο κάτω εργολαβίες που εκτελούνται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της έδρας:

  • Αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας στην Αίπεια, στον Δήμο Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ. Το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, δήλωσε ο Στ. Αναστασόπουλος, διευκρινίζοντας ότι κατασκευάζεται ο βόρειος πρόβολος ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του νότιου. Επίσης, έχουν γίνει και εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του παραλιακού μετώπου, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής.
  • Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης, με προϋπολογισμό 5.388.580 ευρώ. Εχουν ξεκινήσει οι εργασίες δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης που δέχθηκε ότι έχει διαπιστωθεί πτώση του ρυθμού υλοποίησης, τόνισε όμως ότι τα ενδεχόμενα προβλήματα ξεπερνιούνται μέσα στον Μάιο καθώς σύντομα θα συνδράμει στο έργο ο απαραίτητος πλωτός γερανός.

 

ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΑ

Περαιτέρω, ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και ειδικότερα στη Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” (Σχέδια Βελτίωσης), για το οποίο η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 15 του ερχόμενου Ιουλίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.668.555 προορίζονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπεται.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης, θα ενισχυθούν ιδιωτικές επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας, κ.α.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών. Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορεί να φθάσει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις μέχρι και τις 200.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κυμαίνεται από 50% έως 60% στις περιπτώσεις νέων γεωργών ή σε εκμεταλλεύσεις ορεινών περιοχών ή σε συλλογικές επενδύσεις.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων επενδύσεων αφορούν, α) επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις, εξοπλισμός γεωτρήσεων, φωτοβολταϊκά συστήματα, δεξαμενές κλπ.), β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) και γ)  γενικές δαπάνες (υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο μελέτες, άδειες, κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΑΟΚ Μεσσηνίας (τηλέφωνα 272 13 61231 και 272 13 61223) και την ΔΑΟΚ Τριφυλίας (τηλέφωνο 276 10 23320).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top