Συνεργασία για το πρόγραμμα RIS

Συνεργασία είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, με τους τεχνικούς συμβούλους που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα Εξυπνης Εξειδίκευσης στην έρευνα και στην καινοτομία (RIS / Research and Innovation Strategy for Smart Specialization).

Tο εν λόγω πρόγραμμα συνδέει την έρευνα και καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη με νέους τρόπους, όπως είναι η επιχειρηματική ανακάλυψη και η προτεραιοποίηση, έπειτα από στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, Στοχεύει δε, στην αναδιοργάνωση παραδοσιακών τομέων μέσω της στροφής σε υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες, νέες αγορές ή αλυσίδες αξίας, στοχεύει επίσης στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης και της διάχυσης των νέων τεχνολογιών, στην διαφοροποίηση με όχημα την τεχνολογία και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω καινοτομιών καθώς και την διερεύνηση νέων μορφών καινοτομίας όπως η ανοιχτή και φιλική προς τον χρήστη καινοτομία και η κοινωνική καινοτομία και η καινοτομία υπηρεσιών.

Η τεχνική υποστήριξη θα συνεισφέρει στην αύξηση του επιπέδου δικτύωσης επιχειρήσεων – ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προωθώντας στρατηγικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής Οικονομίας.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top