Συνολικά 143 εκ. ευρώ κατέβαλε το 2021 η Περιφέρεια Πελοποννήσου για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σχεδόν 143.000.0000 ευρώ κατέβαλε συνολικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021, περίπου 10.000.000 ευρώ περισσότερα από το 2020, για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω πιστώσεις, ύψους 142.938.177,75 ευρώ, αφορούσαν υποχρεώσεις της Περιφέρειας στο πλαίσιο του τακτικού της προϋπολογισμού, του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και των συγχρηματοδούμενων προγραμμάτων (ΠΕΠ / ΕΣΠΑ).

“Η Περιφέρεια αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο εργοδότη της Πελοποννήσου” σχολίασε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος τις δύο τελευταίες ημέρες του περασμένου χρόνου υπέγραψε εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 1.008.724,69 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top