Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Λάστιχα Π.Υ. 2021_ΝΕΑ_ με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top