Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια ενός (1) καινούριου πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 τύπου pick-up, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων & κυβισμού κινητήρα μέχρι 2.400 cc για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top