Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου” και προϋπολογισμού 74.200,00 € με ΦΠΑ.

Μπορείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕ ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top