Συνοπτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 442/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 7 Ν.3852/2010 όπως ισχύει)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top