Συντήρηση και βελτίωση του δρόμο Τρίπολη – Ρίζες – Αστρος

Το έργο συντήρησης και βελτίωσης του επαρχιακού δρόμου Τρίπολης – Ρίζες – Αστρος, στην Π.Ε. Αρκαδίας, με προϋπολογισμό μελέτης 1.500.000 ευρώ, προγραμματίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προβλέπεται καθαρισμός και βελτίωση των τάφρων, όπου απαιτείται, καθώς και συντήρηση της ασφάλτου σε

τμήματα του δρόμου που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες και ουσιώδεις φθορές, ενώ προβλέπονται εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση κατάλληλων τσιμεντένιων κρασπέδων σε τμήματα του δρόμου που διέρχονται από οικισμούς της περιοχή Τεγέας, προκειμένου στο μέλλον να κατασκευαστούν πεζοδρόμια.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top