Συντηρήσεις-ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας, Υποέργο: Καθαρισμοί οδικού δικτύου.

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ