Στοιχεία για τα προταθέντα εγγειοβελτιωτικά έργα ζητεί από την Περιφέρεια το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την επικαιροποίηση του πίνακα με τις προτάσεις εγγειοβελτιωτικών έργων ζητεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με έγγραφο που απευθύνει προς τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν εγγειοβελτιωτικά έργα που έχει προτείνει η Περιφέρεια και -όπως σημειώνεται- είναι απαραίτητα και αναγκαία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ).

Τον πίνακα με τα έργα μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top