Στην επιτροπή αναδιοργάνωσης ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ θα μετέχει ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ν. Τζινιέρης

Μέλος στην ειδική επιτροπή αναδιοργάνωσης των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Νίκων Τζινιέρης.

Αυτό γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 2 Απριλίου, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό.

“Η εν λόγω δεκαμελής επιτροπή γνωμοδοτεί επί των αλλαγών που κρίνονται αναγκαίες στον τρόπο διοίκησης για την επίλυση των προβλημάτων σε ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ και αναμένεται να συνεδριάσει σε δέκα ημέρες από σήμερα” δήλωσε ο περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι πλέον “η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα έχει λόγο στο μέγα θέμα αναδιοργάνωσης ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ”.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top