Στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του περιφερειάρχη, η ανάπτυξη και αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου εντάχθηκαν, με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, οι προτάσεις που υπέβαλαν τα 5 Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ  σχετικά με την ανάπτυξη – αναβάθμιση των πληροφορικών τους συστημάτων και των ηλεκτρονικών τους υποδομών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.167.231,20 ευρώ και το ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης είναι από φέτος τον Ιούνιο μέχρι και το Νοέμβριο του 2021.

Η ένταξη των πράξεων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα 1 και ειδικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), , όπως και στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Η ανάπτυξη – αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης, προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων, των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρήσεων, των πολιτών και των επισκεπτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θεσμικός ρόλος των Επιμελητηρίων είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών τους. Σε αυτή τη κατεύθυνση και μέσω των ενταγμένων πράξεων θα επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα αναπτυχθούν συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη τεχνολογική επάρκεια, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

 

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις ένταξης:

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top