Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 2,48 εκ ευρώ το έργο στερέωσης των βραχωδών πρανών και αποκατάστασης του προμαχώνα στο Κάστρο Κορώνης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο στερέωσης των βραχωδών πρανών και αποκατάστασης του προμαχώνα στο Κάστρο Κορώνης, με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών

Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Η δημόσια δαπάνη του έργου, που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε 2.480.000 ευρώ, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε 125.100 ευρώ.

Το εν λόγω έργο αφορά σε εργασίες στερέωσης των βραχωδών πρανών του νότιου τμήματος του Κάστρου Κορώνης και στην αποκατάσταση του τείχους και του νότιο-ανατολικού (κυκλικού) προμαχώνα.

Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην απόφαση, “το κατώτερο μαργαϊκό τμήμα του πρανούς έχει πολύ απότομες κλίσεις, ενώ λόγω της παράκτιας θέσης του, έχει συντελεστεί σταδιακά απολέπιση της εξωτερικής του επιφάνειας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση τμημάτων του. Συνέπεια αυτού ήταν η απώλεια τμήματος της πλευρικής υποστήριξης της θεμελίωσης από τα τείχη του κάστρου, με τη δημιουργία οριζόντιων μετακινήσεων προς τη θάλασσα, που οδήγησαν στην εμφάνιση κατακόρυφων ρωγμών στο τείχος”.

 

Την σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού μπορείτε να δείτε εδώ:

Απόφαση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top