ΠΕ Μεσσηνίας

Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων και πίνακα αποκλειομένων παρόχων για την υλοποίηση του Προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2018»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ perilipsi me ADAΜ PROYPOLOG ODOF.PEL.2018_signed

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ (Γ’ ΦΑΣΗ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ (Γ’ ΦΑΣΗ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ – ΑΛΤΟΜΥΡΑ (Γ’ ΦΑΣΗ)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους: Περίληψη διακήρυξης Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ), 2018-2019 & 2019-2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.610.381,55 €.

Η Π.Ε. Μεσσηνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 18-04-2018 και την Πέμπτη 19-04-2018 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»Καταληκτική ημερομηνία: 16/4/2018 και ώρα 10.00

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ (2017)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ OΔΟΥ: 9Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ-ΡΑΧΕΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ OΔΟΥ:   9Η ΕΘΝΙΚΗ  ΟΔΟΣ-ΡΑΧΕΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» Καταληκτική ημερομηνία:22-3-2018,

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής “Κοκκινόβραχος” Δήμου Καλαμάτας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Λατομείο αδρανών υλικών θεση Κοκκινόβραχος (Τμήμα Τσακώνα-Καλαμάτα) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top