Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης-απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων (ΑΑ) με ΑΔΑΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γıα την ανάδεıξη αναδόχου γıα την παροχή υπηρεσıών ασφαλıστıκής κάλυψης στα υπηρεσıακά οχήματα της Π.Ε. Αρκαδίας

Η Π.Ε. Αρκαδίας  καλεί όλες τıς ασφαλιστικές επıχεıρήσεıς καθώς και τα δıαμεσολαβούντα πρόσωπα, που δραστηρıοποıούνταı στο αντıκείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες οıκονομıκές προσφορές γıα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΧ.ΕΤ. 2019-20, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2019-2020 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι. Ο συνολικός προϋπολογισμός των

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού και προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές – φωτοτυπικά – φαξ, Π.Ε. Αργολίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού Δείτε την Πρόσκληση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές – φωτοτυπικά – φαξ Δείτε

Προκηρύξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου : «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ»

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικού, ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του Έργου : «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ»,

Scroll to Top