Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese

Τεχνικά Έργα

H Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, συγκροτημένες υπό την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών τις εξής οργανικές μονάδες:

  1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακής Ενότητα Αργολίδας.
  3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακής Ενότητα Αρκαδίας.
  4. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με έδρα την Κόρινθο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακής Ενότητα Κορίνθου.
  5. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακής Ενότητα Λακωνίας.
  6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακής Ενότητα Μεσσηνίας.

Η μελέτη και επίβλεψη οδικών έργων, η μελέτη και επίβλεψη υδραυλικών έργων, η μελέτη και επίβλεψη κτηριακών έργων, η μελέτη και επίβλεψη αναστύλωσης παραδοσιακών και διατηρητέων έργων, η επίβλεψη λιμενικών έργων σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο συντονισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων εγγείων βελτιώσεων, η ανάληψη μεγάλων έργων των Κεντρικών Υπουργείων της χώρας, η εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, η εκπόνηση μελετών και έργων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, η εκπόνηση μελετών και έργων ακτοπροστασίας είναι μερικές από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που παράλληλα προωθούν και τους στόχους του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος και εν γένει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της.

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X