ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Κάτσουλα Χριστίνα

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  28/03/2019

                       Αρ. Πρωτ : 85535/20754

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  28/03/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00  μ.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.          ΛΑΚΩΝΙΑΣ 207272/29924 Έγκριση: α) των όρων διακήρυξης Διαγωνισμού διενέργειας

«« Ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την «Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα για το Γήπεδο στην Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ 168.000 € »» και β) πρακτικού κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

2.            78356/109 α)Έγκριση σκοπιμότητας Α΄ Λακεδαιμόνιου Αγώνα Βυζαντινών Καστρών (Μυστράς-Γεράκι-Μονεμβάσιας) 130χλμ. στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Πελ/σου – Π.Ε Λακωνίας με το Σύλλογο Σπαρτιατών Δρομέων για την ειδική βράβευση των αθλητών που θα πραγματοποιηθεί την 13η/4/2019 στην αίθουσα Διοικητηρίου «Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου & Γιάννη Ρίτσου» β) Έγκριση  δαπάνης  &  διάθεσης  πίστωσης  για  την  πραγματοποίησή  της.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

 

3.            77840/10635 Έγκριση ανάθεσης για την μεταφορά της παιδικής χορωδίας του σχολείου Ξηροκαμπίου στην Καρδίτσα, στα πλαίσια της 11ης Διεθνείς Συνάντησης Παιδικών Χορωδιών, συνδιοργάνωση της Π.Ε. Λακωνίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Καμινιωτών «Τα Καμίνια».

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

4.            84748/11676 (α) Ματαίωση συνοπτικού Διαγωνισμού καθαριότητας Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας και β) Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέχρι του ποσού των 12.400,00 €.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

5.            84779/11679 Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 52.000,00 € με ΦΠΑ, όρων Διαγωνισμού & Επιτροπών, για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση καθαριότητας του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας, για οκτώ μήνες.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

6.            85242/859 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για δημοσίευση απαλλοτρίωσης σε τρείς αθηναϊκές και μία τοπική εφημερίδα Νομού Λακωνίας (ειδοποίησης συζήτησης αίτησης καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης).

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

7.            85243/860 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για δημοσίευση ανακοίνωσης κήρυξης απαλλοτρίωσης σε μία τοπική εφημερίδα Νομού Λακωνίας.

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

8.          ΕΔΡΑΣ 70876/17136 Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

9.            82103/19788 « Κατάρτιση πίνακα μεσοπρόθεσμων

προβλέψεων στα πλαίσια του ΜΕ σοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023»

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

10.       62528/14951 Ορισμός: α) της επιτροπής διαγωνισμού και β) της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 10 ΙΣΘΜΟΣ – ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΙΣΘΜΟΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

11.       80647/19440 Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»,

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

12.       75351/740 Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top