Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για την ενίσχυση που θα λάβουν από την Περιφέρεια

Αναρτήθηκε στην “Διαύγεια” η απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα με την οποία εγκρίνονται οι πίνακες αποτελεσμάτων όσον αφορά τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ τα οποία θα διατεθούν σε 1.704 επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης και τότε οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 10.4 της πρόσκλησης, “οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ (www.eydpelop.gr),του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ) καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας ενημερώνει, τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.

Πιο ειδικά, στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή στον κάθε δικαιούχο, στην δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, στην οποία περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον Ενδιάμεσο Φορέα και στη σχετική ενημέρωση, θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους.

O Ενδιάμεσος Φορέας αναλαμβάνει τις πιο πάνω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρισης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

 

 

Την απόφαση του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε στο https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Ι47Λ1-ΚΣ2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top