Search
Close this search box.

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Ενημέρωση των καταναλωτών την εορταστική περίοδο του Πάσχα

Χρόνος ανάγνωσης:

Το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ενημερώνει, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών της Πολιτείας για την εντατικοποίηση των Κτηνιατρικών Υγειονομικών Ελέγχων το φετινό Πάσχα με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας,   τους καταναλωτές  τα κάτωθι:

  1. Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του.
  2. Αγοράστε κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία, και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια. Οι συνθήκες σφαγής και μεταχείρισης των ζώων παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική υγειονομική κατάσταση του κρέατος. Υπενθυμίζουμε ότι η σφαγή ζώντων ζώων (αρνιών κλπ.) απαγορεύεται αυστηρά σε χώρους εκτός σφαγείων. Σφάζονται σε ανθιυγεινές συνθήκες χωρίς αναισθησία , χωρίς κρεοσκοπικό έλεγχο και προκαλούν πόνο στα ζώα.
  3. Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και καθαριότητας του εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθεύεστε τρόφιμα.
  4. Για την προμήθεια αμνοεριφίων, εντέρων και γενικότερα κρέατος :

α. Να μην αγοράζετε αρνιά και κατσίκια που δε φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες, γιατί αυτά δεν υπέστησαν τον απαραίτητο κτηνιατρικό- υγειονομικό έλεγχο. Ο κρεοσκοπικός έλεγχος των σφάγιων διενεργείται ανελλιπώς από τους επίσημους κτηνιάτρους στα σφαγεία.

β. Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας η σφραγίδα καταλληλότητας είναι  χρώματος   «τυρκουάζ»   («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133), και έχει σχήμα ωοειδές , όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου και περιφερειακά τα αρχικά GR και τα διακριτικά Ε.Ε.

γ. Τα αμνοερίφια εισαγωγής και σφαγής από τρίτες χώρες,  φέρουν υποχρεωτικά

τις σφραγίδες  που προβλέπει η κάθε Τρίτη χώρα ,σε χρώμα «καστανό»

      δ. Κάθε σφάγιο υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει σφραγίδες  και στα δύο ημιμόρια.

ε. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σφάγια τα οποία δε φέρουν καθόλου σφραγίδες, ή φέρουν  σφραγίδες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, δεσμεύονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

στ. Τα εντόσθια νωπά ή κατεψυγμένα θα πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις όπως και το κρέας. Σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές δε θα πρέπει να προμηθεύονται εντόσθια αποψυγμένα.

η. Το κρέας από το αρνάκι γάλακτος έχει ροζ χρώμα, τα κόκαλά του είναι λεπτά και το λίπος του άσπρο

Για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων :

α. Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ «φρέσκα τυριά» από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι, διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και εγκυμονπούν κινδύνους για την Δημόσια Υγεία.( μελιταίος πυρετός)..

β. Τα τυριά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης θα πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρουν την ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας και ανάλωσης (λήξης) κ.λ.π.

γ. Η κοπή των τυριών σε φέτες θα πρέπει να γίνεται παρουσία του πελάτη. Ζητήστε να σας επιδεικνύεται η επισήμανση της αρχικής συσκευασίας.

δ. Τα προϊόντα στα οποία το ζωικό λίπος έχει αντικατασταθεί από φυτικά λιπαρά είναι ΜΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ και θα πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

  1. Για την προμήθεια Αυγών :

α. Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος με καθαρά γράμματα το διακριτικό αριθμό του παραγωγού. Ο διακριτικός αυτός αριθμός περιλαμβάνει τον κωδικό αριθμό της μεθόδου εκτροφής (0= βιολογικά, 1= ελεύθερης βοσκής, 2= αχυρώνα ή στρωμνής, 3= κλωβοστοιχίας), τη χώρα προέλευσης (για τη χώρα μας αναγράφεται ως ΕL), και τον κωδικό αριθμό ταυτοποίησης της μονάδας ωοπαραγωγών ορνίθων.

β. Στα καταστήματα όλα τα αυγά πρέπει να είναι συσκευασμένα (Εξαιρείται η διάθεση από παραγωγούς σε τοπικά μικρά καταστήματα που έχουν όμως καταχωρηθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία). Υποχρεωτικά, τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές συσκευασίες, πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική όψη της συσκευασίας, τις προβλεπόμενες ενδείξεις (πέραν εκείνων που υπάρχουν στο κέλυφος του αυγού), δηλαδή τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου, την κατηγορία ποιότητας και βάρους, και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες κατά ανώτερο, μετά την ημερομηνία ωοτοκίας)και σφραγισμένα εσωτερικά τα αυγά με την σφραγίδα της χώρας προέλευσης

Επιπλέον, οι συσκευασίες αυγών κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια ευανάγνωστη ένδειξη της μεθόδου εκτροφής.

γ. Η νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των σωστών ενδείξεων στη συσκευασία τους, όπως η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης.

δ. Τα αυγά μπορούν να πωλούνται ως  «extra» ή «extra φρέσκα» μόνο μέχρι την ένατη ημέρα μετά την ωοτοκία.

ε. Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με της φυλής της ωοπαραγωγού όρνιθας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του.

στ. Ο χρωματισμός του κρόκου εξαρτάται από τη διατροφή και δεν επηρεάζει τη θρεπτική και βιολογική αξία του αυγού.

ζ. Αποφεύγετε να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος.

η. Αποφεύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

θ. Για την καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζετε, μην τα πλένετε, αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό και σκιερό χώρο.

       Για τη βαφή των αυγών αγοράζουμε μόνο εγκεκριμένες βαφές κι ακολουθούμε

προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες. Βάφουμε μόνο τα αυγά που

δεν έχουν σπάσει κατά το βρασμό.

 Προμήθεια αλλαντικών :

α. Το περίβλημά τους να είναι καθαρό, στεγνό και να μην έχει προσβληθεί από μούχλα.

β. Να μην έχουν δυσάρεστη οσμή και γεύση.

γ. Να μην είναι ταγγισμένα και να μην έχουν γλοιώδη υφή.

δ. Να διατηρούν το φυσιολογικό τους χρώμα.

ε. Να διατηρούνται στο ψυγείο, εκτός από τα αέρος, πολλά από τα οποία όσο είναι ακέραια μπορούν να συντηρηθούν σε δροσερό μέρος εκτός ψυγείου.

στ. Πρέπει να φέρουν ενδείξεις με την επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του διακινητή, τον κωδικό αριθμό Ε.Ε. (ωοειδής σφραγίδα), το είδος του προϊόντος και την ημερομηνία ανάλωσης.

ζ. Μερικά προϊόντα (χωριάτικα λουκάνικα) μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από ορισμένα  «παραδοσιακά» κρεοπωλεία, εφόσον αυτά έχουν εφοδιαστεί με την απαραίτητη (σχετική) άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα θερμικώς επεξεργασμένα όπως καπνιστά λουκάνικα και παστό απαγορεύεται να παρασκευάζονται στο παρασκευαστήριο ή άλλο χώρο του κρεοπωλείου.

  1. Σοκολατένια αυγά :

Για την αγορά «σοκολατένιων αυγών» που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται επίσης για τρόφιμα, για τα οποία ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς τη συντήρηση, την έκθεση, και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης  τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των αυγών, το οποίο αν αποτελείται από «παιχνιδάκια» μικρών διαστάσεων μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή αυτοτραυματισμό σε παιδιά μικρής ηλικίας, όπως και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κλπ) και της ημερομηνίας ανάλωσης.

 

ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ!      

                    ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ  !                                                       

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top