Τροποποίηση (5η) της αριθ. 12485/22‐01‐2021 (ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡ1Φ‐ΟΔΣ) Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Π. Ε. Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top