Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλος – Κορώνη»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 25904/1460/30-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧ7ΟΡ1Φ-ΦΧ9) Απόφασης του Γεν. Δ/ντη Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία ανανεώθηκε η υπ’ αριθ. 620/1-4-2003 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλος – Κορώνη» ΠΕ Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 1904080221)

Ριζόμυλος – Κορώνη τροποποίηση – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top