Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ψ6ΧΩ7Λ1-ΒΡΩ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6_1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ_ΚΑΛΥΒΑΣ