Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο “Vamvakou Revival – Ιδρυση και λειτουργία θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων” στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης “Vamvakou Revival – Ιδρυση και λειτουργία θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων” που υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

Η τροποποίηση αφορά στην επικαιροποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος με ανακατανομή δαπανών στις κατηγορίες κανονισμού ήσσονος σημασίας, 1407/2013 (De Minimis) και ιδιωτικής συμμετοχής.

Συγκεκριμένα τα σχετικά ποσά αναλύονται ως εξής, α) Αρθρο 56 του ΓΑΚ651/2014, 224.789,58 ευρώ, β) De Minimis 1407/2013, 198.239,28 ευρώ και γ) ιδιωτική συμμετοχή, 72.254,20  ευρώ.

 

Την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΨΨΜ87Λ1-ΡΦΘ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top