Τροποποίηση της πράξης “Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο”

ΕΣΠΑ

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η τροποποίηση της πράξης “Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο”.

Η εν λόγω πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5034540 στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 και στον άξονα προτεραιότητας “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας”, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.876.497,99 ευρώ.

 

Αναλυτικά την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ:

Πρόσκληση 6Α3Λ7Λ1-ΘΡΟ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top