Τροποποίηση της πρόσκλησης για ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου

Δημοσιοποιήθηκε τροποποίηση στην προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ πρόσκληση της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις τροποποιήσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

-Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από 1/11/2020 και ώρα 15:00 σε 3/11/2020 και ώρα 15:00.

-Η παράγραφος “Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 08/10/2020 και ώρα 10.00 και έως τις 01/11/2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης” αντικαθίσταται με την εξής: “Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 08/10/2020 και ώρα 10.00 και έως τις 03/11/2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης”

-Οσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Α3 “Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης” στον υπολογισμό του κριτηρίου η διατύπωση “Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60” αντικαθίσταται με την εξής “Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60”.

 

Αναλυτικά, την τροποποιημένη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ COVID-19 9ΛΤΡ7Λ1-7ΑΓ

 

Εξ άλλου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήστη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ https://www.diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/user-manual-covid-dep.pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top