Τροποποιήσεις στην πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ για την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά τη Δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και Συστημάτων Αυτοματισμού”.

Μεταξύ των τροποποιήσεων περιλαμβάνεται και η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, η ημερομηνία λήξης της οποίας μετατέθηκε στις 23 του ερχόμενου Οκτωβρίου, από τις 24 του τρέχοντος Σεπτεμβρίου που ήταν αρχικά.

 

– Την πλήρη ανακοίνωση της διαχειριστικής Αρχής ως προς τις μεταβολές στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-03 / αα ΟΠΣ:4265

 

– Τη νέα ενοποιημένη Πρόσκληση μπορούν να την δουν στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2020/07/1%CE%B7-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%A0%CE%95-14-09-2020.pdf .

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top