ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΕ Αργολίδας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι έχει κατατεθεί αίτηση από πάροχο Δημοσίων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια τομής/εκσκαφής στην οδό Επιδαύρου-Γαλατά, στο οδικό τμήμα που φαίνεται με κόκκινο χρώμα στα δύο (2) συνημμένα διαγράμματα. Παρακαλούνται όσοι λοιποί ενδιαφερόμενοι πάροχοι, προτίθενται να προβούν σε εργασίες εκσκαφής στην ίδια περιοχή εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, να υποβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας, σχετική έγγραφη αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ. 725/23 (ΦΕΚ 5 Β’/05-01-2012).

Ανακοίνωση

Διαγράμματα

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top