Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016-2019_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-1

Παράρτημα : Ανάλυση – Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης