ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημόσια Διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4635 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. 95189 ( Β’ 3961), θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της Περιφέρειας στην σύνταξη του Περιφερειακού της Προγράμματος Ανάπτυξης.

Για τη συμμετοχή στη διαβούλευση οι πολίτες και φορείς μπορούν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, www.ppel.gov.gr, στο μενού:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ -> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ή απευθείας στο σύνδεσμο:

ΣΜΠΕ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2022, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sec.dipa@prv.ypeka.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση kdebeli@arcadia.gr .

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top