Κατεβάστε τα αρχεία στους παρακάτω συνδέσμους:

8α Σχέδιο Διακήρυξης Υ2 ΟΠΣ ΥΤΚΕ ν.10α

8β Σχέδιο Διακήρυξης Υ3 ΕΤΕΣΥ ν.10α

Ανακοίνωση Διαβούλευσης ΟΠΣ ΥΤΚΕ & ΕΤΕΣΥ ν. 1α

Έντυπο Διαβούλευσης ΟΠΣ ΥΤΚΕ & ΕΤΕΣΥ ν. 1α