Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ–ΣΟΥΛΙ–ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΓΚΟΥΡΑ», προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ – ΣΟΥΛΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΓΚΟΥΡΑ προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Τιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ, ΓΣΥ , ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.doc), ΕΣΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΔ (.doc), ΤΕΥΔ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top