Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ–ΣΟΥΛΙ–ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΓΚΟΥΡΑ», προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ – ΣΟΥΛΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΓΚΟΥΡΑ προϋπολογισμού μελέτης : 2.300.000,00 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Τιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ, ΓΣΥ , ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.doc), ΕΣΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΔ (.doc), ΤΕΥΔ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top