Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ3_01022018

Δείτε τα αρχεία της Διαβούλευσης στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ2 01022018

ΕΣΗΔΗΣ Ανακοίνωση Διαβούλευση ΥΕ3 01022018

Scroll to Top