Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Αργολίδας

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Αργολίδας»

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την περίληψη διακήρυξης

ΤΕΥΔ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top