Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
ΤΚ 22100 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή
Γιώτα Καλογεροπούλου
Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151
ΦΑΞ: 2713-601175/153
E-MAIL: mariakarali77@gmail.com
kalogeropoulou@arcadia.gr

Τρίπολη, 16/02 /2018
Αρ. Πρωτ : 39996/9282

ΠΡΟΣ :
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
(και με e-mail)
1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο
2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη
3)κ. Ντάνο Θεόδωρο
4)κ. Μπακούρη Γεώργιο
5)κ. Σαρρή Ιωάννη
6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο
7)κ. Γόντικα Νικόλαο
8)κ. Πουλά Ανδρέα
(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι σε περίπτωση κωλύματος τους οφείλουν να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

ΚΟΙΝ:
1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)
2)Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
3) κκ. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες
4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax) Αργολίδας , Αρκαδίας
Κορινθίας , Λακωνίας και Μεσσηνίας
με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Ενότητάς τους, προκειμένου
α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
β)να αποστείλουν με e-mail τις σχετικές εισηγήσεις
5) Εκτελεστικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/ 02/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Π.Ε ΑΡ. ΠΡΩΤ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37443/5690 Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Νο 3 –ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης-της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών τακτικού, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2. 43157/6504 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση των διεθνών αγώνων Σωματικής Διάπλασης, IFBB AMATEUR THE PRESIDENT SANTONJA’S CUP & ELITE PRO SHOW, το τριήμερο 22 έως 24 Μαρτίου 2018, στο ΔΑΚ Ναυπλίου.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3. 38455/5871 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης «προσωρινού αναδόχου» του έργου : «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ) ,» π/υ: ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 67184.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. 41877/6353 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση Επετειακών Εκδηλώσεων, για τον εορτασμό της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης του 1827, στις 10 και 11 Μαρτίου 2018, στην Ερμιόνη.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

5. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 38270/7748 Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών χωρίς αναθεώρηση, του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ-ΣΤΙΜΑΓΚΑ-ΝΕΜΕΑ» π/υ: 5.000.000€, Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΝΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6. 35878/7203 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών, των οποίων εγκρίθηκε η πραγματοποίησή τους με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής το οικον. έτος 2017.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
7. 41921/8435 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ελαστικών για την επισκευή του ΚΗΙ 5518 υπηρεσιακού αυτοκινήτου , ανάθεση αμοιβής τεχνικού ελέγχου για 3 επιβατικά αυτοκίνητα & κάρτας ελέγχου καυσαερίων για 3 επιβατικά αυτοκίνητα, 1 τύπου Τζιπ και 1 αγροτικό αυτοκίνητο της Π.Ε. Κορινθίας .
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28022/230 Επικαιροποίηση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής οικ. έτους 2018.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9. 43786/6807 Έγκριση ανάθεσης για την Επισκευή scanner μάρκας Canon DR-G1100 της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Λακωνίας, με τη διαδικασία της απ ’ευθείας ανάθεσης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10. 43997/6832 Τροποποίηση της αρ.119/24-1-2018 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΧΩ57Λ1-1ΡΘ), Πράξεως 3/2018, σχετικά με την επισκευή του αριθμού ΚΗΗ 4342 Ημιφορτηγού αυτοκινήτου, για την Ορθή κατανομή των ποσών ανά ΚΑΕ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
11. 43767/6803 Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2371 αυτοκινήτου της Π.Ε. Λακωνίας, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
12. 44399/6915 Έγκριση ανάθεσης στα πλαίσια της διοργάνωσης της Π.Ε. Λακωνίας φιλοξενίας Κυπρίων δημοσιογράφων και tour operators που θα επισκεφθούν τη Λακωνία από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2018.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
13. 45788/7077 Έγκριση ανάθεσης στα πλαίσια της διοργάνωσης της Π.Ε. Λακωνίας με την Γιορτή Ελιάς και Λαδιού και το Δήμο Σπάρτης στην 11η έκθεση Λακωνικών Προϊόντων στο Σύνταγμα που θα πραγματοποιηθεί 1-3 Μαρτίου 2018.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
14. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4465 Λήψη απόφασης επί της εκδίκασης ένστασης- προσφυγής της Αλκυόνης Κανδυλάκη κατά της υπ΄ αριθμ. 35/2018 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ [.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2016). π/υ: 600.000€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
15. 280021/2077 Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας αναφορικά με την τροποποίηση την αναγκαιότητα προσλήψεων στο ΓΟΕΒ Παμίσου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
16. 266 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο στις 17/4/2018 (υπόθεση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΘΥΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
17. 297 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο στις 06-03-2018 , όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
18. 319 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κυπαρισσίας κατά την δικάσιμο στις 28-05-2018 .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
19. 298 Έγκριση προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου Τρίπολης κ. Κοκκίνη Ηλία.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
20. 271 Έγκριση προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου Τρίπολης κ. Χρονόπουλου Χρόνη.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
21. 7632 Έγκριση ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή – συντήρηση υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
22. 7593 Έγκριση ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών και συντήρηση υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
23. 56470 Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή μίας συσκευής εκτυπωτή-fax του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
24. 4739 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συνδρομή σε τοπικές εφημερίδες, το Α’ εξάμηνο 2018.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
25. 8667/41050 Έγκριση δαπάνης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρολογικών εργασιών ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας εργασιών
ΔΑΟΚ Τριφυλίας
26. 8934 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση λογαριασμών έργων της Π. Ε. Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27. 9112 Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρων.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
28. 7244 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εγγραφή και ετήσια πρόσβαση της Π.Ε. Μεσσηνίας στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας DOCMAN.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
29. 9450 Έγκριση Πρακτικών διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών για:
Α)Τον διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και
Β) Τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το έργο: Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
&
ΕΔΡΑΣ 35821/8314 Έγκριση συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής πάσης φύσεων προμήθειας και υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας για το έτος 2018.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
31. 22454/4976 Ακύρωση της με αριθμό 2479/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος του εγγειοβελτιωτικού έργου Ταμιευτήρα Λίμνης Τάκα.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
32. 328376/75861 Λήψη απόφασης επί της ΕΝΣΤΑΣΗΣ για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ – ΚΑΝΔΗΛΑ ΠΡΟΣ ΛΕΒΙΔΙ, ΧΑΝΙΑ ΣΚΟΠΗΣ – ΝΕΣΤΑΝΗ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ – ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΟ Ε.Ο. ΜΗΛΙΑ – ΚΑΨΙΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΑΤΣΑ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΦΥΡΙΑ ΕΠ.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΔΑΒΙΑΣ – ΥΨΟΣ ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ & ΓΕΦΥΡΙ ΔΑΒΙΑΣ)»
Αναδόχου: “ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.”Προϋπολογισμού: 400.000,00€ εκ πιστώσεων ΣΑΕΠ 526
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
33. 42660/350 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρων κ.κ. Α. Βαγγόπουλου και Α. Καβουρίνου.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

34. 32622/7651 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων για το έτος 2018.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
35. 40640/9424 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
36. 19227/4139 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εργαλείων, υλικών (κλπ) και την παροχή υπηρεσιών, προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων –μηχανημάτων έργου (ΜΕ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Αρκαδίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
37. 40219/9336 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατηγών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
38. 34668/8083 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εργολάβων –Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτος 2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
39. 44471/10271 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή της φωτεινής επιγραφής στην πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
40. 277246/63571 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
41. 42875/9965 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου μς τίτλο: «Κατασκευή παράπλευρων οδών Ε.Ο. Τρίπολης – Μεγαλόπολης (Τμήμα Τρίπολης –Κόμβου Σπάρτης)
Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Περιφερειακή Ανασυγκρότηση “Η προστιθέμενη αξία της Πελοποννήσου” που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2018 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top