20 Μαΐου, 2013

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Π.Ε. Αργολίδας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31581/1416/30-04-2013 απόφαση, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Scroll to Top