24 Μαΐου, 2013

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ Για την «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων & ελκυστικής ουσίας για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας της Π.Ε. Μεσσηνίας”.

Περίληψη Δαικήρυξης-Δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο Δείτε ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ Για την «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων & ελκυστικής ουσίας για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 χωρικής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας».

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης-Δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο Δείτε ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top