27 Νοεμβρίου, 2013

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης Δημοπροσίας από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 2013

Πρόχειρος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Λευκού Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού , Επαρχιακού & Δημοτικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Το  Τμήμα  Προμηθειών της  Περιφερειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας ύστερα από την αριθμ. .  1939/12-11-2013  απόφασή της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας  Πελοποννήσου , προκηρύσσει Πρόχειρο ανοιχτό   μειοδοτικό

Scroll to Top